Læsestof

LÆSESTOF


Her kan du finde artikler, slides og andet materiale, der er anvendt i forbindelse med DCRF-aktiviteter

eller som er relevant, hvis du er interesseret i Carl Rogers.

Artikler, oversættelser, mv.

TITEL


De nødvendige og tilstrækkelige betingelser for terapeutisk personlighedsforandring


LÆS >>

FORFATTER


Carl R. Rogers

Dansk oversættelse ved

Lisbeth Sommerbeck

BESKRIVELSE


Dansk oversættelse af :

Carl R. Rogers

"The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change". 1957.

TITEL


Lidt om empati og empatitræning


LÆS >>

FORFATTER


Lisbeth Sommerbeck

BESKRIVELSE


Oplæg fra første empati-workshop i Dansk Carl Rogers Forum, den 20. november 2009


TITEL


Klientcentreret terapi. Kapitel 2.


LÆS >>

FORFATTER


Carl R. Rogers

Dansk oversættelse ved

Lisbeth Sommerbeck

BESKRIVELSE


Det måske mest centrale kapitel i Carl Rogers' forfatterskab.

Fra "Client Centered Therapy". 1951.

TITEL


Carl R. Rogers

- psykologiens stille revolutionær


LÆS >>

FORFATTER


Lisbeth Sommerbeck

BESKRIVELSE


Introduktion  til  Carl  Rogers  og  Klient-Centreret Psykoterapi.

Med nogle overvejelser  over  klient‐centreret  psykoterapis status i Danmark. 2002. Artiklen  er  tidligere  udgivet  i  Psykolog  Nyt,  Nr.  6,  årgang  56,  2002,  under  titlen  ʺKlienten  er  Ekspertenʺ.

TITEL


To fortolkninger af "kongruens":

To forskellige terapier


LÆS >>

FORFATTER


Lisbeth Sommerbeck

BESKRIVELSE


Baseret på Frankl & Sommerbeck, 2005, 2007.

Om, hvorledes Rogers' indførelse af terapeutens kongruens som en af kernebetingelserne (Rogers, 1957) foranledigede, at han ændrede sin beskrivelse af psykoterapi fra en klient-centreret terapi til en meget mere vi-centreret terapi.

TITEL


Udenfor terapeutisk rækkevidde?


LÆS >>

FORFATTER


Lisbeth Sommerbeck

BESKRIVELSE


En introduktion til præ‐terapi.

Mange  af  de  dårligst  fungerende  patienter  i  psykiatrien  er  traditionelt  blevet  vurderet  som  værende  ”udenfor  terapeutisk  rækkevidde”.

Præterapi er en måde at være sammen med patienter på, der foregår aldeles på deres  egne  præmisser  og  ikke  stiller  nogen  krav  om  bidrag til kontakten fra deres side.

TITEL


Klient-Centreret Psykoterapi


LÆS >>

FORFATTER


Lisbeth Sommerbeck

BESKRIVELSE


Artiklen er en let revideret udgave af siderne 27-62 i Lisbeth Sommerbeck (2004):

Klient-centreret terapi i psykiatrien. 2007.

Slides & Undervisningsmateriale

TITEL


Empati - Emotionsfokuseret Terapi


LÆS >>

FORFATTER


Niels Bagge

BESKRIVELSE


Slides fra møde i Dansk Carl Rogers Forum. 12. februar 2010.

TITEL


Fokusering


LÆS >>

TITEL


The Nescessary and Sufficient Conditions


LÆS >>

FORFATTER


Niels Bagge

FORFATTER


Niels Bagge

BESKRIVELSE


Slides fra møde i Dansk Carl Rogers Forum. 11. februar 2011.

BESKRIVELSE


Slides fra møde i Dansk Carl Rogers Forum.

TITEL


Encounter Grupper


LÆS >>

TITEL


Motivational Interviewing


LÆS >>

TITEL


Trauma Incident Reduction (TIR)


LÆS >>

FORFATTER


Niels Bagge

FORFATTER


Niels Bagge &

Agnete Hoffmeyer

FORFATTER


Niels Bagge

BESKRIVELSE


Slides fra møde i Dansk Carl Rogers Forum. 3. juni 2016.

BESKRIVELSE


Slides fra møde i Dansk Carl Rogers Forum. 9. februar 2018.

BESKRIVELSE


Slides fra møde i Dansk Carl Rogers Forum.

14. september 2018.

TITEL


De 7 Aktører


LÆS >>

FORFATTER


Connie Skammelsen &

Lenette Thomsen

BESKRIVELSE


Materiale fra møde i Dansk Carl Rogers Forum. 2019.

TITEL


Aktørmodellen


LÆS >>

FORFATTER


Connie Skammelsen &

Lenette Thomsen

BESKRIVELSE


Slides fra møde i Dansk Carl Rogers Forum. 2019.

TITEL


Terapiforskning og Rogers - Nye veje i forskningen?


LÆS MERE PÅ >>


https://www.mettekold.dk/_files/ugd/79f017_05c07d5ff506448fa4587f4f8a08c928.pdf


https://www.mettekold.dk/yogaFORFATTER


Mette Kold

BESKRIVELSE


Udgivelse og video, præsenteret på møde i Dansk Carl Rogers Forum. Marts 2022.