Arrangementer

ARRANGEMENTERPraktisk info:

  • Møder afholdes Fredage kl. 13:30-17:00
  • Fysisk deltagelse koster 50 kr.
  • Online deltagelse koster 25 kr.
  • Betaling dækker forplejnings- og hjemmesideudgifter.

FREDAG d. 9. SEPTEMBER 2022

ONLINE

13:30 - 17:00
Online på Google Meet


Alle tilmeldte vil modtage vejledning vedrørende deltagelse.TEMA:

Mental Sundhed og Sydney Banks' Tre Principper

v. coach Jacob Rebien og psykolog Mette Louise Holland


"Forståelsen af de tre principper er forståelsen af sindets grundsten - de formløse kræfter, som al menneskelig oplevelse skabes igennem.


I vores øjne er forståelsen af de tre principper ikke endnu en psykologisk retning, men opdagelsen af sindets grundlæggende essentielle byggeklodser, som altid har været der, skjult for os alle pga deres formløse natur.


At kende til disse tilbyder i vores øjne et absolut fast og umisteligt fundament, både i vores liv som mennesker og i vores arbejde med mennesker.


Kræfterne er heldigvis gode - i vores essens er vi alle skabt til at trives.


Da vi faldt over denne forståelse for snart 10 år siden var det som at få overrakt en nøgle til at forstå sindet på en helt ny og anderledes enkel, men samtidig dyb måde.


Vi har oplevet helt andre niveauer af forandring både for os selv og hos vores klienter, siden vi begyndte at dele denne forståelse i vores arbejde som hhv. coach/underviser i mental sundhed og psykolog."


Du kan med fordel på E-reolen låne/lytte til Mette Louise Hollands bog:FREDAG d. 4. NOVEMBER 2022

FYSISK MØDE

13:30 - 17:00


TEMA:

Familieopstilling

v. psykolog Vitha Weitemeyer


Familieopstilling er en fænomenologisk og oplevelsesorienteret metode til at arbejde med klientens indre familiesystem. Ikke at forveksle med familieterapi, hvor hele familien er til stede.


Metoden grænser op til arbejdsformer som gestaltterapi, systemisk terapi og psykodrama, men den er helt sin egen.


Metoden er oprindeligt udviklet af den tyske familieterapeut Bert Hellinger, og den har vundet stor udbredelse internationalt. Grundbogen er Bert Hellingers Kærlighedens skjulte symmetri, 1998.Indhold:


Jeg fortæller lidt om familieopstilling og derpå demonstrerer jeg metoden ved hjælp af de tilstedeværende.

Jeg arbejder med en frivillig fokusperson. Eftersom det er en demonstrationsworkshop, er det ikke formålet at gennemføre en dybtgående terapeutisk proces. Derfor vil klienten ikke blive bedt om at tage et specifikt problem op, men blot fortælle, hvordan opvækstfamilien så ud.

Derpå vælger klienten repræsentanter for de enkelte familiemedlemmer blandt de tilstedeværende. De stilles op i rummet, og klienten bliver nu tilskuer til den undersøgelse af familiesystemet, som jeg foretager under løbende kontakt med klienten.

De personer blandt publikum, som ikke deltager i selve opstillingen, har en vigtig rolle som observatører og vidner til processen.


Om mig:

Jeg 67 år og privatpraktiserende psykolog med praksis i Gilleleje.

Jeg har en uddannelse i familieopstilling og systemisk opstilling.

Forfatter til to bøger om parforhold: Forelsket i en drøm, 2015, og Når drømmen er bristet, 2022.