Arrangementer

ARRANGEMENTERPraktisk info:

  • Møder afholdes Fredag kl. 13:30-17:00
  • Deltagelse koster 25 eller 50 kr., ved hhv. online/fysisk fremmøde, som betales på stedet - kontant eller på mobilepay

FREDAG d. 28. MAJ 2021

ÅRHUS OG ONLINE

13:30 - 17:00


Århus, Folkehuset og Online på Google Meet


Alle tilmeldte vil modtage vejledning vedrørende deltagelse.BUDDHISME, MINDFULNESS OG CARL ROGERS

Niels Bagge vil berøre centrale belæringer fra Buddhismen som de 4 ædle sandheder og den ottefoldige vej, samt mindfulness meditation i forhold til Carl Rogers model for terapi - de nødvendige og tilstrækkelige betingelser for terapi, den fuldt fungerende person, den aktualiserende tendens mm. Der blive vekslet mellem korte oplæg og diskussion.


Stor tak til Niels for at byde ind. Vi glæder os til samtalen.


Litteraturforslag:


Følgende artikler berører emnet Carl Rogers, mindfulness og Buddhisme:


Mindfulness: A foothold for Rogers’s humanistic person-centred approach


The Buddha as a fully functioning person: Toward a person-centered perspective on mindfulness


Becoming Whole: A collaboration between experiential psychotherapies and mindfulness meditationPris: 25 kr. ved online møde. 50 kr. ved fysisk møde.


Afbud sendes til: danskcarlrogersforum@gmail.com


Husk også at tjekke Dansk Carl Rogers Forum på www.carlrogers.dk