Læsestof

Titel

Forfatter

Beskrivelse

De nødvendige og tilstrækkelige betingelser for terapeutisk personlighedsforandring.

Carl R. Rogers

Dansk oversættelse ved Lisbeth Sommerbeck

Dansk oversættelse af :

Carl R. Rogers

"The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change". 1957.

Lidt om empati og empatitræning

Lisbeth Sommerbeck

Oplæg fra første empati-workshop i Dansk Carl Rogers Forum, den 20. november 2009

Klient-Centreret Terapi. Kapitel 2.

Carl R. Rogers

Dansk oversættelse ved Lisbeth Sommerbeck

Det måske mest centrale kapitel i Carl Rogers' forfatterskab.

Fra "Client Centered Therapy". 1951.

Carl Rogers - psykologiens stille revolutionær

Lisbeth Sommerbeck.

Introduktion  til  Carl  Rogers  og  Klient-Centreret Psykoterapi.

Med nogle overvejelser  over  klient‐centreret  psykoterapis status i Danmark. 2002.

Artiklen  er  tidligere  udgivet  i  Psykolog  Nyt,  Nr.  6,  årgang  56,  2002,  under  titlen  ʺKlienten  er  Ekspertenʺ.

To fortolkninger af "kongruens":

To forskellige terapier

Lisbeth Sommerbeck

Baseret på Frankl & Sommerbeck, 2005, 2007.

Om, hvorledes Rogers' indførelse af terapeutens kongruens som en af kernebetingelserne (Rogers, 1957) foranledigede, at han ændrede sin beskrivelse af psykoterapi fra en klient-centreret terapi til en meget mere vi-centreret terapi.

Udenfor Terapeutisk Rækkevidde?

Lisbeth Sommerbeck

En introduktion til præ‐terapi.

Mange  af  de  dårligst  fungerende  patienter  i  psykiatrien  er  traditionelt  blevet  vurderet  som  værende  ”udenfor  terapeutisk  rækkevidde”.

Præterapi er en måde at være sammen med patienter på, der foregår aldeles på deres  egne  præmisser  og  ikke  stiller  nogen  krav  om  bidrag til kontakten fra deres side. 

Klient-Centreret Psykoterapi

Lisbeth Sommerbeck

Artiklen er en let revideret udgave af siderne 27-62 i Lisbeth Sommerbeck (2004):

Klient-centreret terapi i psykiatrien. 2007.

Empati - Emotionsfokuseret Terapi

Niels Bagge

Slides fra møde i Dansk Carl Rogers Forum.

12. februar 2010.

Encounter Grupper

Niels Bagge

Slides fra møde i Dansk Carl Rogers Forum.

3. juni 2016.

Fokusering

Niels Bagge

Slides fra møde i Dansk Carl Rogers Forum.

11. februar 2011.

The Nescessary and Sufficient Conditions

Niels Bagge

Slides fra møde i Dansk Carl Rogers Forum.

d. xx.xx.xxxx.

Motivational Interviewing

Niels Bagge og Agnete Hoffmeyer

Slides fra møde i Dansk Carl Rogers Forum.

9. februar 2018

Trauma Incident Reduction (TIR)

Niels Bagge

Slides fra møde i Dansk Carl Rogers Forum.

14. september 2018

Dansk Carl Rogers Forum

Stiftet 2002